انالله و انا الیه راجعون
 جناب آقای نبی بخش محمدی شهردار محترم فنوج
مصیبت وارده موجب تأثر و تألم گردید. اینجانب ضمن تسلیت فقدان آن مرحوم به جنابعالی و خانواده محترم تان، غفران واسعه الهی را برای ایشان و صبر و شکیبایی برای بازماندگان را از خداوند سبحان مسئلت می نمائیم.
نوراحمد درخوش
شهردار ایرانشهر