پنج شنبه15/خرداد/1399

ID 1
دولت
ایجاد توسط روابط
عنوان نظر شما درباره وب سایت شهرداری چیست؟
Answer1 بسیار عالی و کارآمد است
Answer2 خوب است و نیاز مرا رفع میکند
Answer3 متوسط و میتوانست بهتر باشد
Answer4 خوب نیست و راضی نیستم
Answer5
Answer6
Answer7
Answer8
Answer9
Answer10
نمایش رأی دهندگان بله
انتشار تا 0000-00-00
انتشار پایین 0000-00-00
تاریخ ایجاد 2019-05-04 12:37:17
بازدید 0
تعداد 1 7
تعداد 1 0
تعداد 1 2
تعداد 1 3
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
بازدید امروز0
بازدید دیروز0
بازدید هفته0
بازدید کل24524

چه کسی آنلاین است!

1
آنلاین