شنبه28/فروردين/1400

🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

💠 احساس مسئولیت نسبت به رفاه عمومی ، عامل ارتقاء فرهنگ عمومی است.💠

🔰ادامه روند عملیات آسفالت معبر45متری منشعب به میدان شورا🔰

✳️عمران
✳️نقلیه موتوری
✳️روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ایرانشهر

 

بازدید امروز0
بازدید دیروز0
بازدید هفته0
بازدید کل24524

چه کسی آنلاین است!

1
آنلاین