شنبه04/بهمن/1399

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰                                                                                     ⭕️پرداخت عوارض مساوی با پویایي  شهر است✔️                                                                                                                                 🔻 خاکریزی و تسطیح ۴۵ متری منشعب به میدان شورا🔺                                                                                  🟡عمران                                                                                                        🟠نقلیه موتوری                                                    🔵روابط عمومی شهرداری ایرانشهر

 

بازدید امروز0
بازدید دیروز0
بازدید هفته0
بازدید کل24524

چه کسی آنلاین است!

1
آنلاین