شنبه04/بهمن/1399

✳️شهرداري شهر را زیبا مي سازد و شهروندان آن را پاکیزه نگه مي دارند ✳️  ⭕️تسطیح و زیرسازی محلات سجاد شهر                                                   🔰عمران                                                                                                 🔰نقلیه موتوری                                                     🔰روابط عمومی شهرداری ایرانشهر

 

بازدید امروز0
بازدید دیروز0
بازدید هفته0
بازدید کل24524

چه کسی آنلاین است!

1
آنلاین