🔰بانک تجارت شعبه شهرداری افتتاح شد🔰
✍🏻به گزارش روابط عمومی شهرداری ایرانشهر: بانک تجارت شعبه شهرداری با حضور معاونین و مسولان شهرداری پس از بریدن ربان به دست وحید دیده ور معاون مالی و انسانی شهردای افتتاح گردید.💠
◀️روابط عمومی شهرداری ایرانشهر▶️