اجرای عملیات عمرانی پارک تعاونی وحدت در راستای بلابردن شاخص های محلات شهری و اجرای عدالت در تقسیم خدمات شهری درمحلات کمتر توسعه یافته

#عمران

#سازمان­_سیما_­منظر­_و_فضای­سبز_شهری

#نقلیه

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_شهر