ایرانشهر به میزبانی قربان خواهد رفت

عبدالحق کلکلی معاون حوزه خدمات شهری شهرداری ضمن تبریک پیشاپیش عید سعید قربان افزودند

شهرداری فضای شهری ومکان های برگزاری نمازعید را مهیای هر چه باشکوه تر نماز عید خواهدنمود در همین راستا محل های برپایی نمازهای عید تسطیح ,زیرسازی ,آبپاشی, جارو و پاکسازی خواهد شد کلکلی در ادامه بیان داشتنداکیپ های سیار این شهرداری حتی در روزهای تعطیل خدمت رسانی خواهند نمود لذا جهت تسهیل در جمع آوری پسماندهای قربانی را حدالمقدور در کیسه گونی و پلاستیک قرار داده وبا پاکبان همکار ی لازم را داشته باشند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر یرانشهر