* در ادامه فعالیتهای عمرانی شهرداری ایرانشهر *

- جدول گذاری پارک محله ای زیباشهر 

-- پارکهای محله ای میتواند محیطی امن و آرام جهت آسایش شهروندان شود . 

-* روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایرانشهر *-