پنج شنبه08/اسفند/1398

بدینوسیله از کلیه داوطلباننمایندگی کارکنان در هیات تشخیص صلاحیت کاندیدای عضویت در شورای اسلامی کار دعوت میشود تقاضای کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دیکشنبه مورخه 98/5/1به واحد تشکلهای کارگری در اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی ایرانشهر تحویل نمایند

 

بازدید امروز0
بازدید دیروز0
بازدید هفته0
بازدید کل24524

چه کسی آنلاین است!

1
آنلاین