به اطلاع شهروندان می رساند

ثبت نام آزمون رشته های عملیاتی آتش نشانی شهرهای استان آغاز گردید 

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به تارنمای مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی :  www.hrtc.ir  مراجعه نمایند .