ادامه عملیات زیرسازی و تسطیح معابر محلات جهت اجرای پروژه آسفالت

#فاز_اول
#خیابان_مکران
#میدان_شورا

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایرانشهر