پنج شنبه08/اسفند/1398

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایرانشهر :صبح امروز ریاست شورای اسلامی شهر زابل باتفاق معاونت حوزه خدمات شهری شهرداری این شهر با حضور در محل شهرداری ایرانشهر و در جلسه ای با مدیران شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر ایرانشهر شرکت نمودند.
در این جلسه طرفین ضمن صحبت در خصوص مردم منطقه و اشتراکات میان آنها از لزوم اتحاد و همکاری بین مسئولین شهری و استفاده از تجربیات طرفین و زمینه های همکاری صحبت به عمل آمد و توافقاتی نیز حاصل شد.
همچنین در ادامه طرفین از مجموعه گلخانه های شهرداری ومجموعه نخلستان بازدید نمودند.

بازدید امروز0
بازدید دیروز0
بازدید هفته0
بازدید کل24524

چه کسی آنلاین است!

1
آنلاین