سه شنبه08/آذر/1401

آگهی مزایده
    نوبت اول    
شهرداری ایرانشهر در نظر دارد به استناد نامه شماره 24/11504 مورخ 19/06/97 ، یک باب ملک تجاری واقع در پارک شهدا جهت اجاره یا واگذاری از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند به مدت 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم با مراجعه به واحد اصناف شهرداری ایرانشهر نسبت به دریافت اسناد مزایده و ثبت نام اقدام نمایند .
روابط عمومی شهرداری ایرانشهر

 

بازدید امروز0
بازدید دیروز0
بازدید هفته0
بازدید کل24524

چه کسی آنلاین است!

1
آنلاین