یکشنبه25/مهر/1400

شهرداری ایرانشهر در تاریخ 1331تاسیس گردیده ودارای 4سازمان و 3معاونت می باشد

که تا کنون19شهردار رابه خود دیده است

 

تاریخ انتصاب

اسامی شهرداران از بدو انقلاب تاکنون

ردیف

قبل از انقلاب

آقای پیرمحمد جهاندیده

1

1359

آقای ظفری

2

1360

آقای  حبیب اله نوری

3

1361

آقای حسنعلی خسروشاهی

4

1361

آقای علیرضا شهلی

5

1363

آقای علی نخعی

6

1363

آقای جنگی ریگی

7

1365

آقای امیر لعل شاطری

8

1366

آقای ناصر علی رمضانی

9

1368

آقای مهدی ایران نژاد

10

1371

آقای حمید ضمیری جعفری

11

1373

آقای حجت حاجی خلیل

12

1376

آقای میرمحمد قره مشک غراوی

13

1376

آقای رسول گرگیچ

14

1377

آقای محمد رضا خوش نظر

15

1383

آقای عبدالقادر پربار

16

1386

آقای نعیم پناه

17

1393

آقای محمد انوش امینی فرد

18

1396

آقای نوراحمد درخوش

19

 


 

بازدید امروز0
بازدید دیروز0
بازدید هفته0
بازدید کل24524

چه کسی آنلاین است!

1
آنلاین