سه شنبه08/آذر/1401

شرح وظایف معاون شهرسازی:

معاونت شهرسازی وفق قوانین مضبوط شهرسازی و معماری و طرح مصوب ابلاغی جامع و تفصیلی شهر ایرانشهر مشغول به خدمت رسانی به شهروندان محترم و ادارات مرتبط می باشد.اهم وظایف مشروح به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می گردد.

1. پیگیری امور مرتبط با طرح جامع وتفصیلی شهر با هماهنگی اداره راه و شهرسازی

2. تهیه طرحهای شهرسازی شامل پوستها و جداره ها ، طراحی شهری ، مطالعات شهری ، طرحهای گردشگری ، بهسازی و توانمند سازی ، طرحهای آماده سازی و تفکیک اراضی ، طرح تقاطع ها و محور ها و ... با همکاری مشاورین ذیصلاح

3. شرکت در جلسات کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 استان و بررسی موارد مربوط به تغییر کاربریهای و تغییر ضوابط شهرسازی و معماری

4. عضو ستاد باز آفرینی پایدار شهری شهر ایرانشهر

5. شرکت در جلسات کارگروه شهرسازی و معماری و پیگیری موارد مربوط به حریم شهر 

6. شرکت در جلسات شورای اسلامی شهر و کمیسیون های مربوطه در ارتباط با حوزه شهرسازی و معماری

7. شرکت در جلسات کمیته فنی استان و شهرستان

8. شرکت در جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان

9. نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی طرحهای جامع و تفصیلی

10. نظارت بر امور ساخت و ساز های شهری در شهر 

11. کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر و فعالیتهای مرتبط با آن

12. انجام عملیات نقشه برداری در سطح شهر و ارائه خدمات مذکور به سایر سازمانها و مناطق شهرداری

13.نظارت برسیستم یکپارچه شهرسازی

 

مدیریت این حوزه  بر عهده ی معاون شهردار آقای عبدالستار سجادی می باشد

بازدید امروز0
بازدید دیروز0
بازدید هفته0
بازدید کل24524

چه کسی آنلاین است!

1
آنلاین